Vi uppdaterar för nuvarande vår discord server. Vi har även gjort ett flertal ändringar in-game och på vår hemsida.