Folk som förkortar alla ord är fan störande.
"it" = "inte"
"vgd" = "Vad gör du"
"ngt" = "något"
"ksk" "kanske"

Mongon.