WolfRP FiveM
Regler - Senast uppdaterad 2022-10-01Respekterar ni inte oss eller våra regler, så kommer vi inte att respektera er tillbaka.

Regler kan komma att uppdateras, läggas till eller tas bort.

SEKTION 1 — ALLMÄNNA REGLER

 1. Mikrofon Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  En mikrofon krävs för att gå med i servern. Om du fångas utan en kommer du att bli sparkad och ett tillfällig avstängning kan utfärdas tills du kan komma till teamet för att bevisa att du har en fungerande mikrofon. För att kontrollera om din mikrofon fungerar trycker du på "n" (som är standardknappen och kontrollerar att röstalternativet längst ner till vänster lyser blått. Om det inte fungerar, försök då återställa standardinställningarna i inställningarna och försök igen.

  2020-08-06
 2. Troll Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Joinar du enbart för att sitta och trolla så är du inte välkommen. Och du kommer få en varning eventuellt en temporär avstängning.

  2020-08-06
 3. NITRP Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  "Not Intending To Roleplay" När en spelare joinar server endast för att göra annat än Rollspela eller bidra till rollspelandet.

  2022-10-01
 4. Metagaming Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Metagaming är inte tillåtet under några omständigheter

  2020-08-06
 5. Power Gaming Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Detta innebär att man använder antingen spel- eller rollspelmekanik för att förändra en situation så att den bäst passar dina önskemål. Du måste vara villig att spela en situation till fullo och inte förstöra andras upplevelse.

  2020-08-06
 6. RDM Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Random Death Match. En interaktion med en spelare måste upprättas innan du kan döda någon, aldrig utan giltigt skäl.

  2020-08-06
 7. RVDM Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Slumpmässigt dödsmatch med fordon. Slumpvis överkörning av andra spelare är inte acceptabelt och kommer att resultera i ett omedelbart avstängning. Du kan köra över någon om de utgör ett hot eller om du har en tillräcklig karaktärskäl att göra det. Polisen kan göra grova manöver med förnuft.

  2020-08-06
 8. Cop Baiting Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Cop Baiting är inte tillåtet. Försök inte medvetet att få polisens uppmärksamhet på dig på Milita RP genom att göra saker du inte skulle göra med en Polis nära dig. Till exempel; Burna mitt framför dom, burna utanför Polishuset, varva motorn, köra mot rött eller begå trafiköverträdelser "bara för att".

  2020-08-06
 9. Breaking RP Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  När du är i spelet, får du aldrig bryta karaktär om du inte talar med en administratör - det finns inga undantag.

  2020-08-06
 10. Combatlogging Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Combatlogging tolereras aldrig.

  2020-08-06
 11. Combatstoring Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Combatstoring för att undvika att rånas / arresteras är inte tillåtet på Milita RP.

  2020-08-06
 12. Chatten Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Att använda chatt på ett respektlöst sätt kommer att leda till spark och avstängning vid upprepande händelser. Om du är missnöjd med en person, be dem att komma till Discord och prata om det med en närvarande supportmedlem.

  2020-08-06
 13. Orealistisk Revive Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  När du blivit återupplivad av en Sjukvårdare på Milita RP m.m är du i deras händer tills att någon släpper dig från platsen. Du kan inte springa iväg så fort du har blivit revivad. Polisen kommer att följa dig till sjukhuset och kan ta dina vapen från dig innan du förs vidare till sjukhuset. När du väl blivit återupplivad så kan du inte börja slå eller skjuta polisen eller låtsas som om att ingenting har hänt. Då begår du regelbrott.

  2020-08-06
 14. Rollspelstandarder Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Du måste alltid hålla en hög nivå på rollspel när du spelar. Vi förstår att varje situation som du närmar dig kan vara annorlunda och kommer att tillämpa sunt förnuft när vi upprätthåller denna riktlinje, men om du interagerar med någon bör möten vara roligt för båda parter på Rekyl RP. En brist på rollspel i dessa scenarier lovar det motsatta och du bör överväga interaktionen på allvar, inklusive risken mot vilka potentiella konsekvenser det kan få för din karaktär

  2020-08-06
 15. Orealistisk körning Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Kör ansvarsfullt hela tiden på Milita RP om du inte har tillräckligt med resonemang för att göra annat. Körning med hög hastighet är inte frågan här, men det är för mycket att passera trafik och trafikljus. Att driva runt på fel körfält är inte heller acceptabelt. Försök att stanna vid trafikljus, lyda hastighetsbegränsningar, köra i rätt körfält osv. Bör särskilt göras i områden med hög befolkning. Att köra offroad accepteras i realistiska former. Att köra i hög fart och smälla rakt in i väggar och fara vidare som att ingenting har hänt klassas som FailRP och kan leda till att man sparkas ut från servern med en varning. Fortsätter beteendet så finns risken att du blir avstängd då vi anser att du struntar i reglerna och varningarna.

  2020-08-06
 16. NLR Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Om du förklaras död kan du inte återvända till den situation du var inblandad i, och du kan inte heller delta i den förrän 15 minuter passerat. Du kan återvända med en annan karaktär men kanske inte involveras. Om situationen flyttar plats och du av misstag fastnar i den måste du göra allt för att lämna.

  2020-08-06
 17. Garage Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Garage betraktas som säkra zoner - fordon kan inte stjälas och människor kan inte skadas medan de är där. (Rekyl RP) Ingen olaglig aktivitet, drifting, donuts eller åka på bakhjulet är inte acceptabelt. Det är inte heller acceptabelt att fly från polis eller andra spelare till ”säkerhet”. Om detta händer rapportera då till en Mod eller Admin, följ inte spelare in i zonen.

  2020-08-06
 18. Råna Polisen Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  På grund av ekonomins balansering är det inte tillåtet att råna polisen på deras utrustning som skjutvapen.
  OBS denna regel gäller alla tjänstemän som bär någon form av vapen.

  2020-08-06
 19. Stöld av nödfordon Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Stöld av polis, Ambulans, mekaniker och militära fordon är inte tillåtet.

  2020-08-06
 20. Nakenhet Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Modeller med nakenhet är tillåtna, men kom ihåg att människor strömmar. Dessutom kan du och kommer att arresteras för olämplig exponering.

  2020-08-06
 21. Värdera ditt liv Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Du måste alltid värdera ditt liv som om det var ditt sista. Att dö "bara för att du kan" är Fail RP, då dödsfallen inte ska vara ologiskt högt.


 22. Råna andra spelare Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Om du ska råna andra spelare så måste du göra det med större mellarum, du kan inte råna en person och sedan råna personen igen efter 5 minuter. Väntar max 30 Min - 1 Timma.
  • Du får heller inte råna andra spelare om inga aktiva Poliser är online.
  • Detta gäller även kidnappning av spelare.

  2022-02-10
 23. Värdera andras liv Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  På samma sätt som du värderar ditt liv så ska du värdera andras liv. Om de lyder dina order och gör som de blir tillsagda så har du ingen anledning till att ta deras liv. Däremot har du all makt att ta någons liv om order ej följs.


 24. Orealistisk Mobilanvändning Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Att använda mobilen samtidigt som du är anhållen eller sitter i fängelset är oacceptabelt och du begår därför FailRP.

  2020-08-06
 25. Dold Kriminalitet Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Sikta på att hålla kriminaliteten så dold som möjligt. Att hela tiden broadcasta aktiviteter offentligt kommer att dra polisens uppmärksamhet och din tid som kriminell kommer bli kort.

  2020-08-06
 26. Rimliga namn Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Skämtsamma namn är alltid tillåtet, men att skapa namn som innehåller rasistiska ord eller dylikt är strikt förbjudet.

  2020-08-06
 27. Förstör inte för andra Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Försök inte i onödan att följa efter folk i syfte att förstöra deras RP upplevelser. Det gäller även att du avviker från en plats där polisaktiviteter pågår.

  2020-08-06
 28. GTA Mekaniken Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Användning av GTA Mekaniken för att få ett övertag är förbjudet.

  2020-08-06
 29. Bug Abuse Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Missbruk av bugg, glitchar eller andra mekaniker för att få ett övertag eller för att ta sig igenom väggar eller dylikt är strikt förbjudet och bryter därför mot reglerna, samt att det förstör RP för alla.

  2020-08-09
 30. Onödiga Dödsfall Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Att dö i onödan klassas som FailRP, då du inte alls lever upp till serverns RP standarder. Att också skriva eller prata medans ens karaktär är död är också klassat som FailRP.

  2020-08-14
 31. Missbruk som anställd/chef på Whitelistat jobb Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Att missbruka sitt arbete med att skicka ut räkningar lite hur som helst eller att anställa owhitelistat folk är emot serverns regler då ett Whitelistat jobb kräver Whitelist på Discord

  2020-08-14
 32. Sjukvårdare/Polis Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Polis och Sjukvårdare är de två viktigaste rollerna på servern för att allting ska rulla på därför är det viktigt att om du fått jobb inom dessa yrken så är det viktigt att du följer alla regler som tillgivits dig. Följs inte de regler du har så kommer att sparkas och kommer varken kunna söka till Sjukvårdare eller Polis, oavsett om du varit båda eller ej.

  2020-08-14
 33. Vapenhantering Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Ansvarslös vapenhantering kan få dig avstängd från servern i 1 veckas tid. Detta gäller då för all typ av onödigt skjutande samt onödigt mord på andra spelare / civila(npc). Vi tar ingen hänsyn till folk som kör GTA Online med vapen.

  2020-09-19
 34. Respektera antalet poliser Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Respektera alltid antalet poliser online! Att skapa flertal skjutningsscenarior eller rånscenarior med upptagna eller för lite Poliser online är inte tillåtet. Är det 1 Polis inne så kan inte flertal spelare åka runt och skjuta hur som helst och begå brott, ni måste hitta på andra scenarior.

  2021-05-01
 35. Respektera antalet sjukvårdare Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Respektera alltid antalet sjukvårdare online! Håll dödsfallen på en minimal när det kommer till 1 sjukvårdare online. Jobbet för en sjukvårdare är väldigt mycket att åka fram och tillbaka och frakta folk, därför kan 40 mord på raken inte vara logiskt.

  2022-02-16
 36. Polisens Vapenförråd Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Det är totalföbjudet för Poliser av alla ranker att sälja vidare Polisens vapen. Detta då det skadar ekonomin på servern och missgynnar de kriminellas verksamhet.

  2021-05-01
 37. Orealistisk karaktärs & klädesändring Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Det är inte tillåtet att byta karaktär eller kläder runt ett hörn för att komma ifrån Polisen, att ändra karaktär medans man är jagad/efterlyst är FailRP. Att ändra kläder måste ske i realistiska former, såfall via hemmet eller klädbutik men inte mitt ute på gatan eller vid en gränd.

  2021-05-30
 38. Poliskläder Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Det är förbjudet att som icke-polis att bära poliskläder, uniformer eller Polisliknande utrustning m.m. Om vi upptäcker att din karaktär Poliskläder så kommer det att bytas av ägaren, sparar du och fortsätter att använda kläderna så kommer du att stängas av från Rekyl RP

  2021-06-23
 39. Eldgivning utan giltigt resonemang Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Att skjuta lite som man känner för kommer hädanefter på Rekyl RP att klassas som Copbaiting. Att avfyra sina vapen mot vemsomhelst utan giltigt scenario kommer att räknas som Fail RP. Är du en av de som missbrukar vapen så kommer du att åka på ett Vapenförbud, och fortsätter du att få tag på vapen och upprepar ditt beteende så kommer du att bli avstängd i 7 dagar, samt få ditt konto rensat på pengar och vapen.

  2021-06-23
 40. Annonsering Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Annonsering på vår Discord server och vår FiveM Server är förbjudet utan tillstånd från Admin.

  2021-06-24
 41. Teleportering Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Att använda sig av funktioner på servern som teleporterar en spelare iväg för att undkomma arrestering eller rån m.m är förbjudet då det ej tillhör RP och skapar orealism.

  2021-10-29
 42. Områden / Byggnader under marken Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Att begå brott på diverse ställen som göms under marken är förbjudet då man teleporteras till det stället. Att avlossa skott är också förbjudet.

  2021-10-29
 43. In Character Chatter Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  All typ av icke-RP relaterat är förbjudet i diverse appar så som Reddit och Twitter, m.m på servern, allt OOC eller buggar osv ska tas via /report eller Discord.

  2021-10-29
 44. Körning med sunt förnuft Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Att inte hålla sig till trafikreglerna, köra ner stolpar, in i fordon eller väggar och låtsas som inget är inte att köra med sunt förnuft. Blir man taget flertalet gånger av Admin p.g.a att man struntar i RP och Sunda förnuftet så kommer konsekvenser utdelas.

  2022-02-03
 45. Arbetsfordon & Kläder Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Du får inte längre åka runt med egna personliga fordon eller personliga kläder när du arbetar med något yrket, du ska anpassa dig efter yrket, dvs att du inte ska köra runt rånarklädd i en mattsvart audi som sopgubbe eller tekniker, eller annat.

  2022-04-08
SEKTION 2 — KARAKTÄRER

Att bryta mot dessa regler kan leda till att du blir avstängd samt får alla dina karaktärer borttagna. Vi har också all rätt att sänka din karaktärsgräns till 1


 1. Multikaraktärer: Karaktärer Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Dina karaktärer är enskilda individer i staden och du ska därför efterleva den karaktären du skapat. Du får inte RPa som dina 4 andra karaktärer på 1 karaktär, att bryta denna regel förstör RP känslan och skapar förvirring för andra.

  2021-09-26
 2. Multikaraktärer: Yrken Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Du har tillåtelse att söka till kriminell och Polis på olika karaktärer - du kan däremot inte söka ett lagligt och olagligt yrke på samma karaktär och du får heller inte använda Polischatten, strategier m.m för att ge dig själv ett övertag som kriminell. Dina karaktärer är enskilda karaktärer.

  2021-09-26
 3. Multikaraktärer: Hamstra Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Du får inte använda en karaktär för att hamstra pengar, bilar, vapen m.m för att ge dig själv eller någon annan ett övertag.

  2021-09-26
 4. Multikaraktärer: Borttagning Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Du väljer själv hurvida hur många karaktärer du vill skapa och bestämmer själv när du vill ta bort dom. Du får däremot inte skapa karaktärer i syfte att distributera pengar, fordon, vapen m.m för att ge dig själv eller andra ett övertag.
  Punkt 2: Du får inte ta bort karaktärer för att undvika bötesbelopp, skyldighetsbelopp eller liknande. Har du skulder eller har deltagit i scenarier där din karaktär är en del av det - så måste du spela och ha kvar karaktären.

  2021-09-26
 5. Multikaraktärer: Identitet Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Du får inte klona en karaktär och göra flera stycken av samma. Dvs, du får inte ha samma identitet på alla karaktärer som du har på din första. Alla karaktärer måste ha unik information.

  2021-09-26
 6. Multikaraktärer: Utseende Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Dina karaktärer ska ha utseendet som du valt på karaktären - du får inte använda en annan meny för att ändra utseende eller ändra till en NPC karaktär (om yrket du har ej kräver det). Notera: Du får ändra klädstil med andra menyer - men INTE ansiktet/utseende.

  2021-09-26
 7. Multikaraktärer: Chefsroller Rekyl RP | https://dc.wowolf.se
  Spelare med chefsroller får ej föra över / anställa sina andra karaktärer som chefer. Detta för att undvika att spelare för över pengar från sina andra karaktärer till sin main-karaktär för att ge sig själv ett ekonomiskt övertag.

  2021-10-23